Nasze Centrum to grupa specjalistów, których pasją zawodową i sposobem na życie jest pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach, a także wsparcie dla ich rodzin i bliskich...

 

Kynoterapia (zwana też dogoterapią) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę....

Nasza oferta skierowana jest do dzieci o specjalych potrzebach, do dorosłych, do placówek oświatowych, a także do poradni i gabinetów specjalistycznych, oraz do domów "Złotej Jesieni"....