WARSZTATY KOMUNIKACJI DLA DZIECI Z AUTYZMEM.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy w kontaktach z otoczeniem, rówieśnikami, samoobsługą, jest nieśmiałe, skryte, zamknięte w sobie, nigdy samodzielnie nie dokonało zakupów w sklepie, nie wyciągnęło pierwsze ręki do drugiego dziecka - przyjdź  na warsztaty komunikacji. Celem zajęć jest nauka samodzielności,  prawidłowych kontaktów z otoczeniem, nauka czynności samoobsługowych.