By wszystkie dzieci wiedziały, że język migowy jest wspaniały!

Integracja to nie tylko bycie „wśród”, ale też bycie „z”, a więc wspólna nauka, zabawa i czerpanie radości z możliwości bycia razem. Ważne jest by od najmłodszych lat kształtować u dzieci wrażliwość, akceptację i otwarcie się na drugiego człowieka. Dlatego proponujemy warsztaty stwarzające dzieciom szansę nabycia nowych umiejętności w zakresie komunikowania się  w grupie integracyjnej. Znajomość podstawowych znaków i zwrotów języka migowego pozwala przełamać bariery codziennego funkcjonowania wśród rówieśników z wadą słuchu, a także rozwija  sprawność manualną, rozwój wyobraźni przestrzennej, oraz poprawia koncentrację uwagi.